เปิดการลงทะเบียน

แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แม่สีทุกสีรับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬาได้ที่ครูไพโรจน์ หรือครูสุรัตน์ชัย เพื่อลงทะเบียนนักกีฬาเข้าสู่ระบบ http://npsport.nongphai.ac.th/2017/

หากไม่พบรายชื่อ นร ที่เข้าแข่งขันให้แจ้งครูไพโรจน์ด่วนครับ

รายการใดที่มีการประกาศผลการแข่งขันแล้ว ห้ามแก้ไขรายชื่อนักกีฬาโดยเด็ดขาด

ครูไพโรจน์

ประกาศการตรวจสอบรายชื่อ

ขอให้นักเรียนที่เป็นประธานสีตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาที่เข้าทำการแข่งขันให้รอบคอบหากกรอกเลขประจำตัวของผู้เข้าแข่งขันแล้วไม่พบชื่อ ให้ติดต่อ ครูไพโรจน์โดยด่วน

สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 321 คน
นักกีฬาสีแดง : 307 คน
นักกีฬาสีเขียว : 319 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 308 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,255 คน