ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
1. เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม. ต้น
2. เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ปลาย
3. เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ต้น
4. เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ปลาย
5. เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ต้น
6. เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ปลาย
7. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ต้น
8. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ปลาย
9. แบทมินตันเดี่ยว ชาย ม.ต้น
10. แบทมินตันเดี่ยว หญิง ม.ต้น
11. แบทมินตันเดี่ยว ชาย ม.ปลาย
12. แบทมินตันเดี่ยว หญิง ม.ปลาย
13. แบทมินตันคู่ผสม ม.ต้น
14. แบทมินตันคู่ผสม ม.ปลาย
15. ฟุตบอล ชาย ม.ต้น
16. ฟุตบอล ชาย ม.ปลาย
17. ฟุตบอล หญิง
18. บาสเกตบอล ชาย ม.ต้น
19. บาสเกตบอล ชาย ม.ปลาย
20. บาสเกตบอล หญิง ม.ต้น
21. บาสเกตบอล หญิง ม.ปลาย
22. เซปักตะกร้อ ชาย ม.ต้น
23. เซปักตะกร้อ ชาย ม.ปลาย
24. เซปักตะกร้อ หญิง ม.ต้น
25. เซปักตะกร้อ หญิง ม.ปลาย
26. วอลเลย์บอล ชาย ม.ต้น
27. วอลเลย์บอล ชาย ม.ปลาย
28. วอลเลย์บอล หญิง ม.ต้น
29. วอลเลย์บอล หญิง ม.ปลาย
30. ฟุตซอล ชาย ม.ต้น
31. ฟุตซอล ชาย ม.ปลาย
32. ฟุตซอล หญิง
33. เปตอง ชาย ม.ต้น
34. เปตอง ชาย ม.ปลาย
35. เปตอง หญิง ม.ต้น
36. เปตอง หญิง ม.ปลาย
37. บริดจ์ ม.ต้น
38. บริดจ์ ม.ปลาย
39. หมากฮอส ม.ต้น
40. หมากฮอส ม.ปลาย
41. หมากรุก ม.ต้น
42. หมากรุก ม.ปลาย
43. Sport Dance
44. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.1-2
45. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.3-4
46. วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.5-6
47. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.1-2
48. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.3-4
49. วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.5-6
50. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.1-2
51. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.3-4
52. วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.5-6
53. วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.1-2
54. วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.3-4
55. วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.5-6
56. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.1-2
57. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.3-4
58. วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.5-6
59. วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.1-2
60. วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.3-4
61. วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.5-6
62. วิ่ง 800 เมตร ชาย ม.3-4
63. วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.3-4
64. วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.5-6
65. วิ่ง 1500 เมตร ชาย
66. วิ่ง 1500 เมตร หญิง
67. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.1-2
68. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.3-4
69. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.5-6
70. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.1-2
71. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.3-4
72. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.5-6
73. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ม.3-4
74. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ม.5-6
75. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ม.3-4
76. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ม.5-6
77. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ต้น
78. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ต้น
79. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ปลาย
80. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ปลาย
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 321 คน
นักกีฬาสีแดง : 307 คน
นักกีฬาสีเขียว : 319 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 308 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,255 คน