เลือกชนิดกีฬา
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 321 คน
นักกีฬาสีแดง : 307 คน
นักกีฬาสีเขียว : 319 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 308 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,255 คน