สี

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

รวม
1.  สีม่วง 34 19 24 77
2.  สีเขียว 24 22 21 67
3.  สีแดง 15 24 23 62
4.  สีเหลือง 8 16 14 38
** การจัดลำดับคิดจากจำนวนเหรีญทอง หากมีจำนวนเท่ากันจะนับจำนวนเหรียญเงิน และหากเหรียญเงินเท่ากัน จะนับจากเหรียญทองแดงว่าทีมใดมีจำนวนมากกว่ากัน **
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 321 คน
นักกีฬาสีแดง : 307 คน
นักกีฬาสีเขียว : 319 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 308 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,255 คน