ชนิดกีฬาสีม่วงสีแดงสีเขียวสีเหลืองรวมพิมพ์ใบรายชื่อ
1.   เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม. ต้น     1 0 1 0 2
2.   เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ปลาย     1 1 1 1 4
3.   เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ต้น     1 0 1 1 3
4.   เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ปลาย     1 0 1 1 3
5.   เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ต้น     2 0 2 0 4
6.   เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ปลาย     2 2 2 2 8
7.   เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ต้น     2 0 2 2 6
8.   เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ปลาย     2 0 2 2 6
9.   แบทมินตันเดี่ยว ชาย ม.ต้น     1 1 1 1 4
10.   แบทมินตันเดี่ยว หญิง ม.ต้น     1 1 1 1 4
11.   แบทมินตันเดี่ยว ชาย ม.ปลาย     1 1 1 1 4
12.   แบทมินตันเดี่ยว หญิง ม.ปลาย     1 1 1 1 4
13.   แบทมินตันคู่ผสม ม.ต้น     2 2 2 2 8
14.   แบทมินตันคู่ผสม ม.ปลาย     2 2 2 2 8
15.   ฟุตบอล ชาย ม.ต้น     15 15 15 15 60
16.   ฟุตบอล ชาย ม.ปลาย     15 14 14 15 58
17.   ฟุตบอล หญิง     15 15 14 15 59
18.   บาสเกตบอล ชาย ม.ต้น     9 9 9 9 36
19.   บาสเกตบอล ชาย ม.ปลาย     10 10 9 10 39
20.   บาสเกตบอล หญิง ม.ต้น     8 7 9 10 34
21.   บาสเกตบอล หญิง ม.ปลาย     10 9 9 10 38
22.   เซปักตะกร้อ ชาย ม.ต้น     4 4 4 4 16
23.   เซปักตะกร้อ ชาย ม.ปลาย     4 4 4 4 16
24.   เซปักตะกร้อ หญิง ม.ต้น     3 4 4 4 15
25.   เซปักตะกร้อ หญิง ม.ปลาย     4 4 4 4 16
26.   วอลเลย์บอล ชาย ม.ต้น     10 6 8 8 32
27.   วอลเลย์บอล ชาย ม.ปลาย     9 8 10 6 33
28.   วอลเลย์บอล หญิง ม.ต้น     9 10 9 8 36
29.   วอลเลย์บอล หญิง ม.ปลาย     10 10 8 7 35
30.   ฟุตซอล ชาย ม.ต้น     9 10 10 10 39
31.   ฟุตซอล ชาย ม.ปลาย     10 10 10 10 40
32.   ฟุตซอล หญิง     10 10 10 10 40
33.   เปตอง ชาย ม.ต้น     3 3 3 3 12
34.   เปตอง ชาย ม.ปลาย     3 3 3 3 12
35.   เปตอง หญิง ม.ต้น     3 3 3 3 12
36.   เปตอง หญิง ม.ปลาย     3 3 3 3 12
37.   บริดจ์ ม.ต้น     2 2 2 0 6
38.   บริดจ์ ม.ปลาย     4 4 4 1 13
39.   หมากฮอส ม.ต้น     2 2 2 1 7
40.   หมากฮอส ม.ปลาย     4 4 4 3 15
41.   หมากรุก ม.ต้น     2 2 2 0 6
42.   หมากรุก ม.ปลาย     4 4 4 3 15
43.   Sport Dance     23 22 25 30 100
44.   วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.1-2     2 2 2 2 8
45.   วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.3-4     2 2 2 2 8
46.   วิ่ง 100 เมตร ชาย ม.5-6     2 2 2 2 8
47.   วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.1-2     2 2 2 2 8
48.   วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.3-4     2 2 2 2 8
49.   วิ่ง 100 เมตร หญิง ม.5-6     2 2 2 2 8
50.   วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.1-2     0 2 2 2 6
51.   วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.3-4     0 2 2 1 5
52.   วิ่ง 200 เมตร ชาย ม.5-6     2 2 2 2 8
53.   วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.1-2     2 2 2 1 7
54.   วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.3-4     2 2 0 2 6
55.   วิ่ง 200 เมตร หญิง ม.5-6     2 2 2 0 6
56.   วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.1-2     2 0 2 2 6
57.   วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.3-4     2 2 2 2 8
58.   วิ่ง 400 เมตร ชาย ม.5-6     2 2 2 2 8
59.   วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.1-2     2 2 2 2 8
60.   วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.3-4     2 2 2 2 8
61.   วิ่ง 400 เมตร หญิง ม.5-6     2 2 2 2 8
62.   วิ่ง 800 เมตร ชาย ม.3-4     2 2 2 2 8
63.   วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.3-4     2 2 2 2 8
64.   วิ่ง 800 เมตร หญิง ม.5-6     2 2 2 0 6
65.   วิ่ง 1500 เมตร ชาย     2 2 0 2 6
66.   วิ่ง 1500 เมตร หญิง     2 1 2 2 7
67.   วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.1-2     4 4 4 4 16
68.   วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.3-4     4 4 4 4 16
69.   วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย ม.5-6     4 4 4 4 16
70.   วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.1-2     4 4 4 4 16
71.   วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.3-4     4 4 4 4 16
72.   วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง ม.5-6     4 4 4 4 16
73.   วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ม.3-4     4 4 4 4 16
74.   วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย ม.5-6     4 4 4 4 16
75.   วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ม.3-4     4 4 4 4 16
76.   วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร หญิง ม.5-6     4 4 4 4 16
77.   วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ต้น     0 0 0 0 0
78.   วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ต้น     0 0 0 0 0
79.   วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ปลาย     0 0 0 0 0
80.   วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ปลาย     0 0 0 0 0
สรุป3213073193081255
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 321 คน
นักกีฬาสีแดง : 307 คน
นักกีฬาสีเขียว : 319 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 308 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,255 คน