ประกาศเปิดระบบการลงทะเบียน

แจ้งประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แม่สีทุกสีรับรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าลงทะเบียนรายชื่อนักกีฬาได้ที่ครูไพโรจน์ หรือครูสุรัตน์ชัย เพื่อลงทะเบียนนักกีฬาเข้าสู่ระบบ http://npsport.nongphai.ac.th/2018/

หากไม่พบรายชื่อ นร ที่เข้าแข่งขันให้แจ้งครูไพโรจน์ด่วนครับ

รายการใดที่มีการประกาศผลการแข่งขันแล้ว ห้ามแก้ไขรายชื่อนักกีฬาโดยเด็ดขาด

ครูไพโรจน์

ขอให้นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำแบบสอบถามความพึ่งพอใจ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนหนองไผ่ "ไผ่ทองเกมส์ครั้งที่ 53 ปีการศึกษา 2561" ด้วยครับ https://goo.gl/zZkLR8

สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 313 คน
นักกีฬาสีแดง : 327 คน
นักกีฬาสีเขียว : 306 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 327 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,273 คน