ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
1. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย
2. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 หญิง
3. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย
4. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง
5. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย
6. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง
7. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย
8. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 หญิง
9. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย
10. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง
11. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย
12. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง
13. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย
14. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 หญิง
15. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย
16. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง
17. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย
18. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง
19. วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย
20. วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง
21. วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย
22. วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง
23. วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย
24. วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.1- 2 หญิง
25. วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย
26. วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง
27. วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย
28. วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง
29. วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย
30. วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.1 - 2 หญิง
31. วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย
32. วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง
33. วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย
34. วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง
35. วิ่ง 1,500 เมตร ชาย
36. วิ่ง 1,500 เมตร หญิง
37. เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ต้น
38. เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ต้น
39. เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ต้น
40. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ต้น
41. เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ปลาย
42. เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ปลาย
43. เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ปลาย
44. เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ปลาย
45. แบดมินตัน ชายเดี่ยว ม.ต้น
46. แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ม.ต้น
47. แบดมินตัน คู่ผสม ม.ต้น
48. แบดมินตัน ชายเดี่ยว ม.ปลาย
49. แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ม.ปลาย
50. แบดมินตัน คู่ผสม ม.ปลาย
51. ฟุตบอล ชาย ม.ต้น
52. ฟุตบอล ชาย ม.ปลาย
53. ฟุตบอล หญิง
54. บาสเก็ตบอล ชาย ม.ต้น
55. บาสเก็ตบอล หญิง ม.ต้น
56. บาสเก็ตบอล ชาย ม.ปลาย
57. บาสเก็ตบอล หญิง ม.ปลาย
58. เซปักตะกร้อ ชาย ม.ต้น
59. เซปักตะกร้อ หญิง ม.ต้น
60. เซปักตะกร้อ ชาย ม.ปลาย
61. เซปักตะกร้อ หญิง ม.ปลาย
62. วอลเลย์บอล ชาย ม.ต้น
63. วอลเลย์บอล หญิง ม.ต้น
64. วอลเลย์บอล ชาย ม.ปลาย
65. วอลเลย์บอล หญิง ม.ปลาย
66. ฟุตซอล ชาย ม.ต้น
67. ฟุตซอล ชาย ม.ปลาย
68. ฟุตซอล หญิง
69. เปตอง ชาย ม.ต้น
70. เปตอง หญิง ม.ต้น
71. เปตอง ชาย ม.ปลาย
72. เปตอง หญิง ม.ปลาย
73. บริดจ์ ม.ต้น
74. บริดจ์ ม.ปลาย
75. Sport dance
76. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ต้น
77. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ปลาย
78. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ต้น
79. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ปลาย
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 313 คน
นักกีฬาสีแดง : 327 คน
นักกีฬาสีเขียว : 306 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 327 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,273 คน