ปริ้นเกียรติบัตรคณะผู้ดำเนินงาน
1. คณะกรรมการอำนวยการ
2. คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันประจำวัน
3. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน
4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
7. คณะกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่
8. คณะกรรมการฝ่ายจัดมอบรางวัล
9. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพาเหรด
10. คณะกรรมการตัดสินการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และ Sport Dance
11. คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
12. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
13. คณะกรรมการฝ่ายเชิญผู้มีเกียรติ
14. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำกำหนดการแข่งขัน
15. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
16. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
17. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
18. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมสนามกีฬา - กรีฑา
19. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาบาสเก็ตบอล
20. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาฟุตบอล
21. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
22. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด
23. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเทเบิลเทนนิส
24. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาแบดมินตัน
25. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาฟุตซอล
26. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาบริดจ์
27. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกีฬาเปตอง
28. คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครนักกีฬา-กรีฑา
29. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑาแผนกทะเบียน
30. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑาแผนกปล่อยตัวนักกรีฑา
31. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑา แผนกเส้นชัย
32. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันและตัดสินกรีฑา กรรมการประจำลู่
33. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกิจกรรมพิเศษ ครูและนักเรียน
34. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจำสีแดง
35. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจำสีเขียว
36. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจำสีม่วง
37. คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษาและประจำสีเหลือง
38. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 313 คน
นักกีฬาสีแดง : 327 คน
นักกีฬาสีเขียว : 306 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 327 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,273 คน