สี

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

รวม
1.  สีเหลือง 26 18 20 64
2.  สีแดง 19 24 23 66
3.  สีเขียว 19 19 18 56
4.  สีม่วง 15 18 19 52
** การจัดลำดับคิดจากจำนวนเหรีญทอง หากมีจำนวนเท่ากันจะนับจำนวนเหรียญเงิน และหากเหรียญเงินเท่ากัน จะนับจากเหรียญทองแดงว่าทีมใดมีจำนวนมากกว่ากัน **
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 313 คน
นักกีฬาสีแดง : 327 คน
นักกีฬาสีเขียว : 306 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 327 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,273 คน