ชนิดกีฬาสีม่วงสีแดงสีเขียวสีเหลืองรวมพิมพ์ใบรายชื่อ
1.   วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย     2 2 2 2 8
2.   วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 หญิง     2 2 2 2 8
3.   วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย     2 2 1 2 7
4.   วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง     2 2 2 2 8
5.   วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย     2 2 2 2 8
6.   วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง     2 2 2 2 8
7.   วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย     2 2 2 2 8
8.   วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 หญิง     2 2 2 2 8
9.   วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย     2 2 2 2 8
10.   วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง     2 2 2 2 8
11.   วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย     2 2 2 2 8
12.   วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง     2 2 2 1 7
13.   วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย     2 2 2 2 8
14.   วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 หญิง     1 2 1 2 6
15.   วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย     2 1 1 2 6
16.   วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง     2 2 2 2 8
17.   วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย     2 2 2 2 8
18.   วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง     2 2 2 2 8
19.   วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย     1 2 2 2 7
20.   วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง     2 2 2 2 8
21.   วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย     2 2 2 2 8
22.   วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง     2 2 2 1 7
23.   วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย     4 4 4 4 16
24.   วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.1- 2 หญิง     4 4 4 4 16
25.   วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย     4 4 4 4 16
26.   วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง     4 4 4 4 16
27.   วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย     4 4 4 4 16
28.   วิ่งผลัด 4 x 100 ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง     4 4 4 4 16
29.   วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย     4 4 4 4 16
30.   วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.1 - 2 หญิง     4 4 4 4 16
31.   วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย     4 4 4 4 16
32.   วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง     4 4 4 4 16
33.   วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย     4 4 4 4 16
34.   วิ่งผลัด 4 x 400 ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง     4 4 4 4 16
35.   วิ่ง 1,500 เมตร ชาย     2 2 2 2 8
36.   วิ่ง 1,500 เมตร หญิง     2 2 2 2 8
37.   เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ต้น     1 1 1 1 4
38.   เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ต้น     1 1 1 1 4
39.   เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ต้น     2 2 2 2 8
40.   เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ต้น     2 2 2 2 8
41.   เทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว ม.ปลาย     1 1 1 1 4
42.   เทเบิลเทนนิส หญิงเดี่ยว ม.ปลาย     1 1 1 1 4
43.   เทเบิลเทนนิส ชายคู่ ม.ปลาย     0 2 2 2 6
44.   เทเบิลเทนนิส หญิงคู่ ม.ปลาย     0 2 2 2 6
45.   แบดมินตัน ชายเดี่ยว ม.ต้น     1 1 1 1 4
46.   แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ม.ต้น     1 1 1 1 4
47.   แบดมินตัน คู่ผสม ม.ต้น     2 2 2 2 8
48.   แบดมินตัน ชายเดี่ยว ม.ปลาย     1 1 1 1 4
49.   แบดมินตัน หญิงเดี่ยว ม.ปลาย     1 1 1 1 4
50.   แบดมินตัน คู่ผสม ม.ปลาย     2 2 2 2 8
51.   ฟุตบอล ชาย ม.ต้น     14 15 9 15 53
52.   ฟุตบอล ชาย ม.ปลาย     14 15 13 14 56
53.   ฟุตบอล หญิง     15 13 15 15 58
54.   บาสเก็ตบอล ชาย ม.ต้น     2 10 8 10 30
55.   บาสเก็ตบอล หญิง ม.ต้น     6 7 10 8 31
56.   บาสเก็ตบอล ชาย ม.ปลาย     10 10 8 10 38
57.   บาสเก็ตบอล หญิง ม.ปลาย     8 10 9 10 37
58.   เซปักตะกร้อ ชาย ม.ต้น     4 4 4 4 16
59.   เซปักตะกร้อ หญิง ม.ต้น     3 4 4 4 15
60.   เซปักตะกร้อ ชาย ม.ปลาย     4 4 4 4 16
61.   เซปักตะกร้อ หญิง ม.ปลาย     4 4 4 4 16
62.   วอลเลย์บอล ชาย ม.ต้น     8 8 9 7 32
63.   วอลเลย์บอล หญิง ม.ต้น     10 7 10 10 37
64.   วอลเลย์บอล ชาย ม.ปลาย     8 10 6 9 33
65.   วอลเลย์บอล หญิง ม.ปลาย     10 9 10 10 39
66.   ฟุตซอล ชาย ม.ต้น     6 10 8 10 34
67.   ฟุตซอล ชาย ม.ปลาย     10 10 10 10 40
68.   ฟุตซอล หญิง     10 10 10 10 40
69.   เปตอง ชาย ม.ต้น     3 3 3 3 12
70.   เปตอง หญิง ม.ต้น     3 3 3 3 12
71.   เปตอง ชาย ม.ปลาย     3 3 3 3 12
72.   เปตอง หญิง ม.ปลาย     3 3 3 3 12
73.   บริดจ์ ม.ต้น     4 4 0 4 12
74.   บริดจ์ ม.ปลาย     4 4 0 4 12
75.   Sport dance     29 24 22 21 96
76.   วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ต้น     2 2 2 2 8
77.   วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ปลาย     2 2 2 2 8
78.   วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ต้น     2 2 2 2 8
79.   วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ปลาย     2 2 2 2 8
สรุป3133273063271273
สถิติการลงทะเบียน
นักกีฬาสีม่วง : 313 คน
นักกีฬาสีแดง : 327 คน
นักกีฬาสีเขียว : 306 คน
นักกีฬาสีเหลือง : 327 คน
รวมทั้งหมด นักกีฬาทั้งหมด 1,273 คน