ปริ้นเกียรติบัตรนักกีฬา/โค้ช
1. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 ชาย
2. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 ชาย
3. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 ชาย
4. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.1 - 2 หญิง
5. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.3 - 4 หญิง
6. วิ่ง 100 เมตร ระดับชั้น ม.5 - 6 หญิง
7. วิ่ง 1500 เมตร รวม หญิง
8. วิ่ง 1500 เมตร รวม ชาย
9. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.1-2 หญิง
10. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.1-2 ชาย
11. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
12. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
13. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 หญิง
14. วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 ชาย
15. วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.1-2 หญิง
16. วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.1-2 ชาย
17. วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
18. วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
19. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.1-2 หญิง
20. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.1-2 ชาย
21. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
22. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
23. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 หญิง
24. วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 ชาย
25. วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
26. วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
27. วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 หญิง
28. วิ่ง 800 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 ชาย
29. วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.5-6 หญิง
30. วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.5-6 ชาย
31. วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
32. วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
33. ฟุตบอล ชาย ม.ปลาย
34. ฟุตบอล ชาย ม.ต้น
35. ฟุตบอล หญิง รวม
36. บาสเกตบอล หญิง ม.ต้น
37. บาสเกตบอล ชาย ม.ต้น
38. บาสเกตบอล หญิง ม.ปลาย
39. บาสเกตบอล ชาย ม.ปลาย
40. เซปักตะกร้อ ชาย ม.ต้น
41. เซปักตะกร้อ หญิง ม.ต้น
42. เซปักตะกร้อ ชาย ม.ปลาย
43. เซปักตะกร้อ หญิง ม.ปลาย
44. วอลเลย์บอล หญิง ม.ต้น
45. วอลเลย์บอล ชาย ม.ต้น
46. วอลเลย์บอล หญิง ม.ปลาย
47. วอลเลย์บอล ชาย ม.ปลาย
48. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ต้น
49. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ต้น
50. วอลเลย์บอลชายหาด หญิง ม.ปลาย
51. วอลเลย์บอลชายหาด ชาย ม.ปลาย
52. ฟุตซอล ชาย ม.ต้น
53. ฟุตซอล ชาย ม.ปลาย
54. ฟุตซอล หญิง รวม
55. เปตอง หญิง ม.ต้น
56. เปตอง หญิง ม.ปลาย
57. เปตอง ชาย ม.ต้น
58. เปตอง ชาย ม.ปลาย
59. Sport dance
60. บริดจ์ ม.ต้น
61. บริดจ์ ม.ปลาย
62. วิ่ง ผลัด 4×400 ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
63. วิ่ง ผลัด 4×400 ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
64. วิ่ง ผลัด 4×400 ระดับชั้น ม.5-6 ชาย
65. วิ่ง ผลัด 4×400 ระดับชั้น ม.5-6 หญิง
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน