ผลการแข่งขัน วิ่ง 400 เมตร ระดับชั้น ม.5-6 ชาย
1. นายพงษ์เพชร อุดมเดชชนะเลิศ
2. นายฐิติพงษ์ พันธ์มณีรองชนะเลิศอันดับ 1
3. นายธิวานนท์ แซ่โค้วรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายธงชัย ยมจันทร์เข้าร่วมการแข่งขัน
5. นายอาทิตย์ ปิ่นนางเข้าร่วมการแข่งขัน
6. นายอภิวิชญ์ ศรีบุรินทร์เข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน