ผลการแข่งขัน วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.1-2 หญิง
1. เด็กหญิงวราพร แสนสอาดรองชนะเลิศอันดับ 1
2. เด็กหญิงณัฐชยา เทียมทองรองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กหญิงยุภารัตน์ พรมสารองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กหญิงสิริโสภา ใจงูเหลือมเข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กหญิงอมิตา ธิวะโตเข้าร่วมการแข่งขัน
6. เด็กหญิงลัดดา ศรีกวนชาเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กหญิงณิรัญญา วรรณพรึกเข้าร่วมการแข่งขัน
8. เด็กหญิงกฤติญา ยังคลังเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน