ผลการแข่งขัน วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.1-2 ชาย
1. เด็กชายกฤษดา สินคงป้องชนะเลิศ
2. เด็กชายประวิทย์ พิมพาพรรองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กชายจักรพัฒน์ กองมารองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กชายศิระ ฉิมจิ๋วเข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กชายณัฐพล ราศรีเข้าร่วมการแข่งขัน
6. เด็กชายปรเมศร์ นวลเพชรเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กชายจรูญวิทย์ มหาพรมเข้าร่วมการแข่งขัน
8. เด็กชายศุภวิชญ์ อบเชยเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน