ผลการแข่งขัน วิ่ง 200 เมตร ระดับชั้น ม.3-4 ชาย
1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ ถนอมเวชชนะเลิศ
2. เด็กชายณัฐรพล สีสวยรองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เตรองชนะเลิศอันดับ 2
4. นายเอกลักษณ์ บุญศิริเข้าร่วมการแข่งขัน
5. เด็กชายธนกฤต ชัยดีเข้าร่วมการแข่งขัน
6. เด็กชายณัฐพงษ์ หอมกระโทกเข้าร่วมการแข่งขัน
7. เด็กชายธราเทพ ทัดสุวรรณเข้าร่วมการแข่งขัน
8. เด็กชายอดิสร โต๊ะทองเข้าร่วมการแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน