ผลการแข่งขัน วิ่ง ผลัด 4×100 ระดับชั้น ม.3-4 หญิง
1. สีม่วงชนะเลิศ
2. สีเหลืองรองชนะเลิศอันดับ 1
3. สีแดงรองชนะเลิศอันดับ 2
4. สีเขียวเข้าร่วมการแข่งขัน 1 . เด็กหญิงญาณิดา พิศวาท
2 . เด็กหญิงสุนิสา จันทร์อ่อน
3 . เด็กหญิงสุภาวิณี ชำนาญพล
4 . เด็กหญิงณัฐพร มีจันทร์
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน