สี

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

รวม
1.  สีม่วง 23 20 18 61
2.  สีเขียว 18 14 10 42
3.  สีแดง 15 14 24 53
4.  สีเหลือง 8 19 14 41
** การจัดลำดับคิดจากจำนวนเหรีญทอง หากมีจำนวนเท่ากันจะนับจำนวนเหรียญเงิน และหากเหรียญเงินเท่ากัน จะนับจากเหรียญทองแดงว่าทีมใดมีจำนวนมากกว่ากัน **
สถิติการลงทะเบียน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีม่วง : 338 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีแดง : 324 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเขียว : 320 คน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสีเหลือง : 314 คน
รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,296 คน